Billedet på sidehoved
 • Skolegade 15, 8881
 • 89 64 27 00
 • tungelundskolen@favrskov.dk
 • 5798004505434
Billedet på sidehoved
 • ikon
  Vibeke Bech Fyrstman den 28-08-2015

  Børneorm.

  På Tungelundskolen er der i øjeblikket børn i behandling for børneorm,
  så vær opmærksom på symptomer hos dit barn.

   
 • ikon
  Vibeke Bech Fyrstman den 27-08-2015

  Kære forældre til skolestartende børn i Thorsø og Ulstrup 

  I inviteres hermed til et informationsmøde om det nye førskoletilbud i Favrskov Kommune.

  Informationsmødet afholdes:

  Tirsdag den 15. september 2015
  kl. 19.00 – 21.00
  i Administrationsbygningen i Hvorslev,
  Danstrupvej 4, 8860 Ulstrup

    
  På mødet vil I høre nærmere om:
  • Det nye førskoletilbud i Favrskov Kommune
   v/ Skolechef Hans Jørgen Nielsen-Kudsk og
   Dagtilbudschef Lone Bruun Nielsen
    
   Der bliver mulighed for at stille spørgsmål
    
  • Erfaringer med førskoletilbuddet i Hadsten
   v/ Skolebestyrelsesrepræsentant Ditte Rytter Nielsen
    
   Der bliver mulighed for at stille spørgsmål
    
  • Lokale tanker og planer for førskoletilbuddet på de enkelte skoler
  v/ Skoleledere
  Der vil være mulighed for at høre om Tungelundskolen eller Ulstrup Skole
 • ikon
  John Jæger den 25-06-2015

   

  Information til forældre om førskoletilbud og tættere forpligtende samarbejde mellem dagtilbud og skole

  Favrskov Byråd ønsker at udbrede førskoletilbud til hele kommunen, hvis det er muligt i forhold til de bygningsmæssige rammer på de enkelte skoler.
   
  Et førskoletilbud betyder, at de børn, der skal begynde i skole 1. august, får tilbud om at starte i førskole (SFO) 1. marts for at gøre overgangen til skole endnu mere glidende. Favrskov Kommune har i flere år haft et førskoletilbud i Hadsten-området. Her er stor tilfredshed med førskoletilbuddet og 100 pct. tilslutning.
   
  Byrådet har 24. juni 2015 besluttet at følgende skoler pr. 1. marts 2016 tilbyde førskole:
  • Korsholm Skole
  • Skovvangsskolen
  • Søndervangsskolen
  • Tungelundsskolen
  • Ulstrup Skole
    
   Da de bygningsmæssige rammer på Rønbækskolen og Haldum-Hinnerup Skole kræver større tilpasninger for at kunne rumme et førskoletilbud, planlægger Byrådet at træffe endelig beslutning om etablering af tilbuddet i disse skoledistrikter i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2016-19.
    
   Skolerne er i samarbejde med dagtilbud i fuld gang med at tilrettelægge førskoletilbuddet gennem et tæt og forpligtende samarbejde blandt andet omkring fælles læringsmål og fælles ansættelser.
    
   Børn og Skole holder i september og oktober fire informationsmøder i hhv. Hammel, Thorsø/Ulstrup, Hadsten og Korsholm. Informationsmøderne er for forældre til børn, der skal starte i skole i 2016. På mødet vil der være information om førskoletilbuddet, det tætte og forpligtende samarbejde mellem dagtilbud og skole samt forældres erfaring fra førskoletilbuddet i Hadsten. Datoerne for møderne fremgår nedenfor:
    
  Område Tid Sted
  Thorsø/Ulstrup 15. september 2015 kl. 19.00 – 21.00 Administrationsbygningen i Hvorslev
  Korsholm 17. september 2015 kl. 19.00 – 21.00 Korsholm Skole
  Hammel 29. september 2015 kl. 19.00 – 21.00 Inside, Hammel
  Hadsten 6. oktober 2015 kl. 19.00 – 21.00 Sløjfen, Hadsten
   
  I november 2015 holder hver skole som vanligt lokale indskrivningsmøder, og fristen for skoleindskrivning til skoleåret 2016/17 er flyttet til 1. december 2015.
   
  Med venlig hilsen
   
  Hans Minor Vedel
  Direktør for Børn og Skole
   
Ingen aktuelle nyheder
 • 08-09-2015
  16:00-18:00
  Forældremøde 5.årgang ·
  1
 • 09-09-2015
  16:00-18:00
  Forældremøde 6. årgang · 6B
  1
Ingen aktuelle dokumenter